Arteterapia

W klasie I-III prowadzone są dodatkowe zajęcia z elementami arteterapii. Podczas tych zajęć uczniowie nie tylko doskonalą swoje umiejętności manualne, ale przede wszystkim bardziej poznają samych siebie. Poprzez poznanie różnych form plastycznych poszerzają zakres swoich możliwości, co daje większe poczucie sprawczości i radość tworzenia, tak bardzo istotną dla dziecka niepełnosprawnego. Przez to zdobywają większe poczucie własnej wartości i kompetencji w możliwym dla nich zakresie. Uczestnicy zajęć nie muszą posiadać zdolności artystycznych. Nauczyciel nie koncentruje się bowiem w pierwszym rzędzie na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów.  Głównym celem arteterapii jest umożliwienie uczniowi dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Ta forma zajęć jest szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Zajęcia z elementami arteterapii prowadzi s. Mariola Krupa.

« powrót