Arteterapia

Podczas zajęć z arteterapii uczniowie nie tylko doskonalą swoje umiejętności manualne, ale przede wszystkim bardziej poznają samych siebie.
Poprzez poznanie różnych form plastycznych poszerzają zakres swoich możliwości, co daje większe poczucie sprawczości i radość tworzenia, tak bardzo istotną dla dziecka niepełnosprawnego. Przez to zdobywają większe poczucie własnej wartości i kompetencji w możliwym dla nich zakresie. Uczestnicy zajęć nie muszą posiadać zdolności artystycznych. Nauczyciel nie koncentruje się bowiem w pierwszym rzędzie na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów.


Terapia za pomocą sztuk plastycznych.

W terapii tej wykorzystywane jest malowanie pastelami, malarstwo pędzlem lub palcami, rysunek, rzadziej lepienie w glinie lub plastelinie, rzeźba, tkanina artystyczna, collage i inne. Technika artystyczna sama w sobie ma istotne znaczenie, często jest równie ważna jak stworzone dzieło.

« powrót