Arteterapia

Podczas zajęć z arteterapii uczniowie nie tylko doskonalą swoje umiejętności manualne, ale przede wszystkim bardziej poznają samych siebie.
Poprzez poznanie różnych form plastycznych poszerzają zakres swoich możliwości, co daje większe poczucie sprawczości i radość tworzenia, tak bardzo istotną dla dziecka niepełnosprawnego. Przez to zdobywają większe poczucie własnej wartości i kompetencji w możliwym dla nich zakresie. Uczestnicy zajęć nie muszą posiadać zdolności artystycznych. Nauczyciel nie koncentruje się bowiem w pierwszym rzędzie na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów.

W naszej szkole gólnie przydatne okazuja się następujące rodzaje arteterapii:
arteterapia - terapia za pomocą sztuki w ogóle lub w węższym znaczeniu za pomocą sztuk plastycznych.
biblioterapia - terapia czytelnicza.
choreoterapia - taniec leczniczy.
dramatoterapia, psychodrama- terapia poprzez przygotowanie spektakli teatralnych i uczestniczenie w nich.
muzykoterapia - terapia przy pomocy muzyki.
sylwoterapia – terapia poprzez przebywanie w obecności drzew i krzewów.
terapia za pomocą sztuk plastycznych. W terapii tej wykorzystywane jest malowanie pastelami, malarstwo pędzlem lub palcami, rysunek, rzadziej lepienie w glinie lub plastelinie, rzeźba, tkanina artystyczna, collage i inne. Technika artystyczna sama w sobie ma istotne znaczenie, często jest równie ważna jak stworzone dzieło.

Głównym celem arteterapii jest:
umożliwienie uczniowi dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach.

Dzięki zajęciom z arteterapii w poszczególnych uczniach można zaobserwować

 • Pobudzenie wszechstronnego rozwoju ucznia,
 • Stwarzanie warunków do twórczej zabawy,
 • Wspomaganie ucznia  w rozwijaniu uzdolnień,
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia,
 • Rozwijanie sprawności manualnej,
 • Podniesienie sprawności mięśni dłoni i palców,
 • Stwarzanie możliwości własnych wypowiedzi za pomocą różnych środków plastycznych i artystycznych,
 • Odblokowuje stopniowo różnego rodzaju zahamowania, również przed mówieniem,
 • Powoduje nawiązanie bliższej relacji dziecka z nauczycielem lub terapeutą.
 • Kształcenie samodzielności,
 • Nabywanie umiejętności pracy zespołowej,
 • Integracja dzieci.

Arteterapia to wydobywanie z dzieci sił i energii, które pomagają im we własnym rozwoju, to poszukiwanie motywacji do procesu twórczego, w którym często dochodzi do głosu zjawisko katharsis (oczyszczenia).

Zajęcia z Arteterapii w naszej szkole prowadzą:
s. mgr Mariola Krupa i s. mgr Agnieszka Piotrowska - ukończyły kurs Arteterapia

« powrót