Dyrekcja

 

s. Bożena Dorota Oporska

 

Portret wykonany przez ucznia