Gimnazjum

Gimnazjum jest szkołą dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata, nie dłużej jednak niż do 21 roku życia.
Wychowawcą klas I-III gimnazjum jest mgr Joanna Bielecka.

Więcej infromacji w aktualnościach gimnazjum