Katechizm polskiego dziecka

Meldujemy wykonanie zadania nr 6  KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA
wykonanie wiersza można usłyszeć: https://www.facebook.com/mariola.krupa.37/posts/1792144447574553

Mateuszek nauczył się wiersza ,,KATECHIZM POLSKIEGO DZIECKA" – jeden z wierszyków patriotycznych Władysława Bełzy. Wiersz jest znany też pod tytułem „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego” albo „Katechizm młodego Polaka”. Zaczyna się od słów „Kto ty jesteś? – Polak mały”. Jego prosta forma, nawiązująca do dziecięcych wyliczanek sprawiła, że stanowił on najprostszą formę edukacji patriotycznej najmłodszego pokolenia. Utwór składa się z podstawowych pytań i odpowiedzi o cechy tożsamości młodego Polaka. Ułatwiał zapamiętywanie znaków i symboli narodowych.

Gratulacje Mateuszku.