Koło artystyczne

Zajęcia koła artystycznego  mają  miejsce  2 raz w tygodniu po 1 godzinie. Uczestniczą w nich uczniowie Szkoły Podstawowej klasy IV-VI, oraz szkoły Przysposabiającej do Pracy. Podczas zajęć uczestnicy koła artystycznego  mają możliwość zapoznać się z różnymi formami: m.in. formą żywego słowa, muzyczną, taneczną, aktywności twórczej. Poprzez rozwijanie swoich umiejętności i zainteresowań artystycznych mają możliwość promować swój twórczy dorobek na zewnątrz w kiermaszach, konkursach, przeglądach artystycznych, wystawach prac.  Zdobywają nowe umiejętności manualne, bądź  rozwijaną wcześniej nabyte. W ramach koła przygotowuje się kiermasze, warsztaty, festyny,  przedstawienia teatralne, inscenizacje, montaże słowno- muzyczne, układy rytmiczno- taneczne a także wiele ciekawych dekoracji i gazetek. Koło artystyczne prowadzi s. Emilia Agnieszka Piotrowska

« powrót