Koło komputerowe

Zajęć komputerowych, uczniowie zdobywają podstawowe umiejętności posługiwania się

  • komputerem,
  • tabletem,
  • monitorem interaktywnym. 

Poznają zasady bezpiecznego korzystania zasobów sieci internet. Uczą się korzystania z programów edukacyjnych oraz gier komputerowych przeznaczonych dla dzieci. Ponadto usprawniają  umiejętność rozumienie poleceń nauczyciela, przestrzegania dyscypliny na zajęciach, dbania o porządek na stanowisku pracy. Zdobywają też umiejętności pracy w zespole, porozumiewania się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu.

 

« powrót