Koło plastyczno-fotograficzne

 „Zaczarowany ołówek”  

Program koła plastyczno - fotograficznego jest kierowany do uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przyspasabiającej do Pracy.

Założeniem programu  jest rozwijanie zainteresowań, zdolności plastycznych, fotograficznych uczniów oraz proponowanie im aktywnego spędzania wolnego czasu.

Plastyka odgrywa ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu uczniów poszerzona o fotografię umożliwia im wyrażanie myśli i uczuć oraz komunikacji z otaczającym światem poprzez sztukę. Rozwija sprawność grafomotoryczną, wrażliwość, ekspresję i umiejętności artystyczne. Zajęcia pozalekcyjne służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy ucznia, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, są atrakcyjną i pożyteczną formą spędzania wolnego czasu.

Zajęcia plastyczno - fotograficzne mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy edukacyjnej. Ważną sprawą jest zapewnienie uczniom stałego kontaktu ze sztuką oraz umożliwienie im jak najczęstszego wypowiadania się poprzez własną twórczość. Samodzielne wykonywanie prac plastycznych rozwija możliwości twórcze, pobudza wyobraźnię, inicjatywę, uczy wiary w siebie i własne możliwości. Zajęcia pozalekcyjne korzystnie wpływają na ogólny rozwój psychofizyczny uczniów oraz na ich integrację.

Metody i formy pracy stosowane przy realizacji programu mają w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby uczniów, rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania, umożliwić osiągnięcie sukcesu na miarę ich możliwości.

Zajęcia realizowane w ramach koła plastyczno - fotograficznego to 1 godzina tygodniowo.

Prace wykonywane na zajęciach biorą udział w szkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach plastycznych.

Prowadzący zajęcia P. Agnieszka Krawczyk

« powrót