Mały miś w świecie literatury

Projekt realizowany jest po przez:
1. Mały Miś – czytające dzieci
2. Mały Miś uczy samodzielności
3. 100-lecie niepodległości. Pokaż radość Przedszkolaku!
4. Kulinarne warsztaty z Małym Misiem
5. Kuferek Kreatywności Małego Misia

Celem głównym projektu

jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.
Cele szczegółowe:

 • zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
 • tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
 • wprowadzenie dziecka w świat literatury
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
 • przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
 • kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
 • rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
 • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
 • kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
 • włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
 • promocja przedszkola,
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami.

  Start projektu: 10.09.2018r.
  Zakończenie projektu: 21.06.2019r.
  Projekt realizują uczniowie - klasy I-III i oddział przedszkolny pod opieką - s. Klary - Marioli Krupa