Metoda Weroniki Sherborne

Założenia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
Nazwa metody „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.

Podstawowe założenia metod to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

1. Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego.

2.Świadomości przestrzeni i działania w niej.

3.Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Korzyści płynące ze stosowania metody W. Sherborne

    Daje pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem.

    Wyzwala swobodę zachowań i naturalność.

    Daje okazję do rozładowania energii.

    Jest próbą pokonania własnych zahamowań wynikających z uprzednich doświadczeń.

    Daje radość.

    Wyzwala zaangażowanie.

    Daje możliwość zaspokojenia własnych potrzeb.

    Daje pewność siebie.

    Daje możliwość poczucia się w innej roli niż na co dzień.

    Zbliża do siebie uczestników zajęć.

    Daje radość z działania w grupie.

    Przyjemność dawania innym radości.

    Daje okazję do wspomnień, przypomnienia sobie zdarzeń z dzieciństwa.

    Daje okazję do bliskiego kontaktu fizycznego bez uruchamiania sfery seksualnej.

    Daje poczucie partnerstwa.

    Możliwość odczuwania przyjemnych doznań płynących z własnego ciała.

    Nie jest ograniczona wiekiem uczestników.

Co tydzień w sali terapeutycznej prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Wykorzystując ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne koryguje się zaburzenia u dzieci i „odblokowuje” ich rozwój. Metoda ta wykorzystywana jest jako wstępny etap do innych zajęć terapeutycznych. 

 

Zajęcia prowadzą s. mgr Mariola K., p. Edyta D.