Mobilny Mikołaj

Akcji Mobilny Mikołaj dla 9 uczniów z naszej Szkoły, którzy nie są wychowankami DPS dla Dzieci.

Prezentujemy prace:

Juli, Tomka, Klaudiusza, Roberta, Maciusia, Nikosia, Tomka, Leszka, Dawida.

Mobilny Mikołaj Integracyjny organizowany przez Sudecki Sejmik Osób Niepełnosprawnych, który ze względu niestety na obostrzenia związane z pandemią, odwiedzi w tym roku ponownie tylko instytucje związane z osobami niepełnosprawnymi. Podopieczni między innymi Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Zespołu Szkół Specjalnych, Szkół z oddziałami Integracyjnymi, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodków Szkolno-Wychowaczych, szkół z oddziałami integracyjnymi wykonają prace w różnej formie i technice np. plastycznej, występów artystycznych , filmów, zdjęć, a ich tematyką będą święta bożonarodzeniowe i Mikołaj. Prace zostaną wysłane na fb i reklamowane na portalu społecznościowym. Mikołaj później weźmie ok 450 paczek na sanie i przywiezie do instytucji w dniach 6-15 grudzień, gdzie paczki zostaną wręczone uczestnikom.

« powrót