Dyrektor, nauczyciele i terapeuci

Pedagodzy

     

 

DYREKTOR
s. mgr Klara Mariola Krupa - pedagog specjalny, Terapeuta Pedagogiczny, Arteterapeuta, Trener Sensoplastyki, Animator czasu wolnego, Trener Dziecięcy, Trener Umiejętności Społecznych (TUS), Terapeuta ręki

 


Nauczyciel

Pedagog szkolny


s. mgr Emilia Agnieszka Piotrowska - pedagog specjalny, Terapeuta Metody Biofeedback,  Arteterapeuta, Terapeuta SI, katechetka, Terapeuta ręki

Wychowawca klas IV-VIII Szkoły Podstawowej

Nauczyciel

 

mgr Joanna Bielecka - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, Terapeuta Metody Tomatisa

Wychowawca klas I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Nauczyciel

mgr Marcelina Salamon - specjalność: pedagog specjalny, Surdopedagog, Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna  nauczanie indywidualne
mgr Wiesława Nawrocka - pedagog specjalny, surdopedagog, Terapeuta Metody TEACCH Wychowawca Zespołu Rewalidacyjnego - Wychowawczego I

 

mgr Agnieszka Krawczyk - pedagog specjalny - Terapeuta Pedagogiczny, Psycholog ze specjalnością kliniczną, Psycholog diagnosta, Trener Umiejętności Społecznych (TUS), Terapeuta SI

Wychowawca klas I-III Szkoła Podstawowa i Wychowania Przedszkolnego

Nauczyciel 


mgr Edyta Dudek - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania fizycznego, fizjoterapeuta, Terapeuta Metody Biofeedback, instruktor pływania, Terapeuta SI

Wychowawca Zespołu Rewalidacyjnego - Wychowawczego II

Nauczyciel

  mgr Małgorzata Dymek-Iwanicka - logopeda Zajęcia logopedyczne
mgr Dorota Białoń - psycholog, Terapeuta Metody Biofeedback

Pomoc psychologiczna

Terapia Metodą Biofeedback


mgr Rober Zięterski - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Monika Wdowiak - pedagog, Trener Sensoplastyki, Arteterapeuta, Terapeuta ręki, Terapeuta Metody TEACCH

Wychowawca Zespołu Rewalidacyjnego - Wychowawczego III

 

Pracownicy wspomagający proces edukacyjno-wychowawczy:

Pani Ewa Ciesielska 

Pomoc nauczyciela

w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym 

Pani Marcelina Salamon

 Pomoc nauczyciela

w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym

Pani Anna Jasińska

 Pomoc nauczyciela

Szkoły podstawowej klas I-III

Pani Sylwia Mazurkiewicz

 Pomoc nauczyciela

Szkoły podstawowej klas IV-VIII

 

 

 

 

Pani Magdalena Jasińska 

 

 

 

 Pomoc nauczyciela

w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym

 

 

 

 

 Pani Gabriela Mastalerz

 

 

 

Pomoc nauczyciela

w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym

Pani Jolanta Kostyńska

Pomoc nauczyciela

w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Naszą kadrę tworzą także:

       

                                

                                   

Bartosz Brandowski

Specjalistyczne Centrum

Fizjoterapii GAWMET

Kłodzko

   Dodatkowe zajęcia  rehabilitacyjne

                  

 

 

 

 

 

 

  Barbara Kamińska   Księgowa