Dyrektor, nauczyciele i terapeuci

   

Pedagodzy/Terapeuci

 

 
s. Klara Mariola Krupa

Pedagog specjalny, Terapeuta Pedagogiczny, Arteterapeuta, Trener Sensoplastyki, SI I stopień, Trener Terapii Bahawioralnej, Animator czasu wolnego, Trener Dziecięcy, Terapeuta TUS, Terapeuta ręki, Trener Metody Weronik Sherbon, Terapeuta Metod Relaksacyjnych, Trener Kreatywnego Umysłu, Terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej,

 

Dyrektor

Nauczyciel

Pedagog szkolny

Dodatkowo nauczycielka jest koordynatorem projektu - Alpakoterapiia

 p. Jolanta Kostyńska 

Pedagog, Pedagog Edukacji przedszkolnej i  eduakcji wczesnoszkolnej, Oligofrenopedagog, Terapeuta TUS,

Wychowawca klas I-III Szkoły Podstawowej

Nauczyciel

Dodatkowo nauczycielka prowadzi zajęcia  TUS

 

 

 p. Aleksandra Mucha 

Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog, Terapeuta pedagogiczny, Tearapeuta TUS,

Wychowawca klasa IV-VIII Szkoła Podstawowa

Nauczyciel

nauczanie indywidualne

 p. Joanna Bielecka

Pedagog Edukacji przedszkolnej i eduakcji wczesnoszkolne,  Pedagog specjalny, Pedagog nauczania początkowego, Nauczyciel matematyki, Oligofrenopedagog, Terapeuta Metody Denisona, Terapeuta Metody Tomatisa®, Terapeuta Ręki,Terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej,

 

Wychowawca klas I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Nauczyciel

Dodatkowo nauczycielka prowadzi zajęcia Metodą Tomatisa®

 p. Gabriela Czub

Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog, Terapeuta TUS, Terapeuta Ręki,

Wychowawca Zespołu Rewalidacyjnego -  Wychowawczego I

Nauczyciel

Dodatkowo Nauczycielka prowadzi zajęcia z terapii ręki

 p. Edyta Dudek

Pedagog specjalny, nauczyciel wychowania fizycznego, Fizjoterapeuta, Terapeuta Metody Biofeedback, instruktor pływania, Terapeuta SI, Terapeuta Ręki, Trener Metody Weronik Sherbon, Terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej,

 

Wychowawca Zespołu Rewalidacyjnego - Wychowawczego II

Nauczycie

 

p. Monika Wdowiak 

Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog, Trener Sensoplastyki, Arteterapeuta, Terapeuta ręki, Terapeuta Metody TEACCH, Pedagog edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, Tearapeuta TUS, Terapeuta Zajęciowy, Terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej,

Wychowawca Zespołu Rewalidacyjno - Wychowawczego III

Nauczyciel

p. Małgorzata Dymek-Iwanicka 

Pedagog edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopeda,

Zajęcia usprawnianie i rowijanie mowy

Nauczyciel

p. Dorota Białoń

Psycholog, Terapeuta Metody Biofeedback, Terapeuta TUS, Terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej,

Pomoc psychologiczna

Dodatkowo nauczycielka prowadzi zajęcia Metodą Biofeedback

p. Rober Zięterski

Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej,

 

Wychowanie fizyczne, Usprawnianie motoryki dużej i małej,

Nauczyciel

Dodatkowe zajęcia nauczyciel prowadzi na basenie

 ks. Marcin Zawada

Pedagog, katecheta, Oligofrenopedagog,

 Nauczyciel,

katecheta klsa I-III

katecheta klsa IV-VIII

katecheta klasa PDP

katecheta grupy REW.WYCH. I, II, III

 

p. Marcelina Salamon 

pedagog specjalny, surdopedagog, edukacja wczesnoszkona i przedszkolna, w trakcie studiów Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie - oligofrenopedagogika,

 

Pomoc nauczyciela

Nauczyciel

 

Pracownicy wspomagający proces edukacyjno-wychowawczy:

 

p. Anna Jasińska

Pomoc nauczyciela wspomaga proces edukacyjno - terapeutyczny

 Pomoc nauczyciela

w Szkoły podstawowej klas I-III

p. Irmina Sikorska - Pomoc nauczyciela wspomaga proces edukacyjno - terapeutyczny

Pomoc nauczyciela

w Szkole Przysposabiającej do Pracy

p. Magdalena Jasińska

Pomoc nauczyciela wspomaga proces edukacyjno - terapeutyczny

 Pomoc nauczyciela

w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym I

 

p. Małgorzta Flig 

Pomoc nauczyciela wspomaga proces edukacyjno - terapeutyczny

Pomoc nauczyciela

w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym III

p. Justyna Cybulska

Pomoc nauczyciela wspomaga proces edukacyjno - terapeutyczny

Pomoc nauczyciela

w Szkoła Podstawowa klasa IV-VIII

p. Ewa Ciesielska

Pomoc nauczyciela wspomaga proces edukacyjno - terapeutyczny

 

Pomoc nauczyciela

w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym II

 

Naszą kadrę tworzą także:

 
p. Barbara Kamińska Księgowa, administracja
 

Współpracujemy z DPS dla Dzieci

 

 

s. Natanaela Sieńkiewicz

pedagog specjalny, oligofrenopedagog, rehabilitantka,

 Siostra prowadzi dodatkowe zajęcia z rehabilitacji połączonej z hydroterapią i masażem z elementami relaksacji