Dyrektor, nauczyciele i terapeuci

Pedagodzy

     

 

DYREKTOR
s. mgr Klara Mariola Krupa - pedagog specjalny, Arteterapeuta, Trener Sensoplastyki, Animator czasu wolnego, Trener Dziecięcy, Trener Umiejętności Społecznych (TUS), Terapeuta ręki,

 


Nauczyciel w klasi I-III zajecia kompensacyjne

s. mgr Emilia Agnieszka Piotrowska - pedagog specjalny, arteterapeuta, terapeuta SI, katechetka, Terapeuta ręki,

Wychowawca klas IV-VI Szkoły podstawowej

Nauczyciel

 

mgr Joanna Bielecka - pedagog specjalny,

Wychowawca klas I-III Gimnazjum

Nauczyciel

mgr Małgorzata Majewska - pedagog specjalny, Terapeuta ręki,

Wychowawca klas I-III Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
Pedagog szkolny,

Nauczyciel

mgr Wiesława Nawrocka - pedagog specjalny, surdopedagog Wychowawca Zespołu Rewalidacyjnego - Wychowawczego

 

mgr Agnieszka Krawczyk - pedagog specjalny, psycholog ze specjalnością kliniczną,
psycholog diagnosta, Trener Umiejętności Społecznych (TUS)

Nauczyciel

mgr Edyta Dudek - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania fizycznego, fizjoterapeuta, instruktor pływania

Wychowawca Zespołu Rewalidacyjnego - Wychowawczego

Nauczyciel

mgr Agnieszka Szczepanik - pedagog specjalny, fizjoterapeuta

Wychowawca klasa I-III Szkoła Podstawowa

Nauczyciel - gimnastyka korekcyjna

  mgr Małgorzata Dymek-Iwanicka - logopeda Zajęcia logopedyczne
mgr Dorota Białoń - psycholog Pomoc psychologiczna


mgr Rober Zięterski - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej

Wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

mgr Monika Wdowiak - pedagog, Trener Sensoplastyki, Arteterapeuta

Nauczyciel, wychowawca Zespołu Rewalidacyjnego - Wychowawczego

 

Pracownicy wspomagający proces edukacyjno-wychowawczy:

Pani Ewa Ciesielska  Pomoc nauczyciela w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym 
Pani Marcelina Salamon  Pomoc nauczyciela w Gimnazjum
Pani Anna Jasińska  Pomoc nauczyciela Szkoły podstawowej klas I-III
Pani Sylwia Mazurkiewicz  Pomoc nauczyciela Szkoły podstawowej klas IV-VIII
 

 

 

 

Pani Magdalena Jasińska 

 

 

 

 Pomoc nauczyciela w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym

 

 

 

 

 Pani Gabriela Mastalerz

 

 

 

Pomoc nauczyciela w Zespole Rewalidacyjno-Wychowawczym

Naszą kadrę tworzą także:

       

                                

                                   

Bartosz Brandowski

Specjalistyczne Centrum

Fizjoterapii GAWMET

Kłodzko

   Dodatkowe zajęcia  rehabilitacyjne

                  

 

 

 

 

 

 

  Barbara Kamińska   Księgowa