Piękna nasza Polska cała

Aby wziąć udział w projekcie i otrzymać Certyfikat – Uczestnik Projektu jest zobligowany do zrealizowania 11 zadań wybranych z listy propozycji
1. Nauka piosenki o tematyce patriotycznej
2. Zorganizowanie Kącika „Piękna nasza Polska cała” patriotycznej
3. Praca plastyczna grupowa „Strój ludowy naszego regionu”
4. „Według przepisu Babci lub Dziadka” – wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy, degustacja i podzielenie się przepisem.
5. „Na skrzydłach historii” – wykonanie prezentacji multimedialnej o swojej miejscowości
6. „Piękna nasza Polska cała” – wysłanie pocztówki swojej miejscowości na podany adres
7. „Napisz kartkę Bohaterom”
8. „Drzewo Pamięci” – zasadzenie na wybranym terenie
9.  „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji.
10. Zawody sportowe pt. „Biało-czerwoni”
11.  Konkurs Fotograficzny pt. „To wszystko Polska”
12.  Konkurs Plastyczny dla dzieci z rodzicami pt. „Moja mała Ojczyzna”
Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie (w zależności od wieku dzieci) Hymnu.
Cele ogólne :

  • Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.
  • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:

  • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów
  • Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
  • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Realizacja Projektu zaplanowana jest na pierwszą połowę roku szkolnego 2018/2019 – od 1 września do 31 grudnia
Projekt realizują uczniowie - klasy I-III i oddział przedszkolny pod opieką - s. Klary - Marioli Krupa