ZaproszenieZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH w Ścinawce Dolnej
SERDECZNIE ZAPRASZA NA

 

1. Przegląd artystyczny ma  na celu zachęcić uczestników do wyrażania swoich emocji, pomysłów
     i twórczych uzdolnień w  formie:

  • PRZEDSTAWIENIA TEATRALNEGO ( do 20 min.)
  • POKAZU TANECZNEGO ( indywidualnie lub zespołowo do 10 min. )
  • WYSTĘPU WOKALNEGO
  • PRACY PLASTYCZNEJ: „ KUFEREK NIESPODZIANEK”

2. Przegląd artystyczny przeznaczony jest  dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz DZIECI PRZEDSZKOLI/ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
3. Zgłoszenia proszę kierować do 22 lutego 2019  na adres:

 

s. Agnieszka Emilia Piotrowska
lub ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH
Ścinawka Dolna 21 b
57-420 Radków

               e-mail:s.emilia-cst@wp.pl     e-mail:zetspec@gmail.com               
     telefon: 517237273                telefon: (74) 87-36-106      

                   
                                                                                 
4. Przy zgłoszeniu proszę podać: nazwisko i imię  uczestnika/ nazwa zespołu, grupy,  tytuł przedstawienia/       piosenki/tańca,  nazwę szkoły/placówki, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, ilość osób występujących
5.  TEMAT KONKURSU PLASTYCZNEGO: „ KUFEREK NIESPODZIANEK”
6.  Forma pracy: płaska lub przestrzenna- m.in.plakat, collage, szkic, grafika, rzeźba itp. w formacie A4 lub A3
7.  Praca indywidualna-  oceniana będzie samodzielność, kreatywność, estetyka
8.  Prace przechodzą na własność Organizatora, będą zaprezentowane podczas przeglądu w MOK w Nowej Rudzie
9.  Prace należy doręczyć Organizatorowi pod adres ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH ; Ścinawka Dolna 21 B; 57-420 Radków, z dopiskiem: praca na konkurs plastyczny
10. Prace należy czytelnie podpisać, podając: imię i nazwisko autora, wiek, adres szkoły/placówki, nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod kierunkiem którego powstała praca.
11. Termin nadsyłania prac plastycznych upływa dnia 22 LUTEGO 2019 r.
12. Laureaci występów artystycznych i konkursu plastycznego otrzymują podczas przeglądy dyplomy, nagrody oraz zwycięzcy I miejsca statuetkę „DOBREGO ANIOŁA”

 

Data i godzina  przeglądu:

28 LUTEGO 2019 r.   godz. 9.00

Miejsce:  Miejski Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie
Adres: Strzelecka 2A, 57-400 Nowa Ruda

Organizator: ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH