Projekt "Gotowi do drogi"

W ramach poszczególnych etapów uczestnicy są zobowiązani do:
Wykonania przygotowanych i przekazanych przez Organizatora zadań w formie zapisu elektronicznego w panelu nauczyciela z zakresu wychowania komunikacyjnego
Tydzień bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dzień 1 – Zespół – Diagnoza
Dzień 2 – Moja Droga
Dzień 3 – Ruch drogowy
Dzień 4 – Pieszo na drugą stronę
Dzień 5 – Podróż autem
Dzień 6 – Widoczny na drodze
Dzień 7 – Finałowa prezentacja

Głównym celem jest:

  • Przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym.
  • Uczenie oraz utrwalanie prawidłowych postaw, umiejętności i nawyków przydatnych u dzieci pełniących na drodze rolę pieszego, pasażera, kierowcy jest realizowane dzięki wsparciu nauczycieli, rodziców, policjantów i strażników miejskich.

PROGRAM składa się z tematów, które obejmują tematykę związaną z
bezpieczeństwem ruchu drogowego m.in PIESZY, ODBLASKI, PASAŻER, ROWERZYSTA.
Zadaniem nauczyciela jest dopasowanie treści oraz form zabaw do percepcji dzieci z danej grupy wiekowej /przedszkole-szkoła/ oraz otoczenia, w którym żyją /miasto-wieś/.
Każdy Etap obejmuje różne formy działania m.in:
AKCJA Edukacyjna,
POGADANKA tematyczna,
SYMULATOR zachowań,
ZADANIA dla rodzinki,
SPACER edukacyjny,  
WYSTAWA osiągnięć. 
Nauczyciel, instruktor, opiekun dopasowuje/adaptuje przedstawione propozycje do swojej koncepcji i planu działania.
Rok szkolny 2018/2019
Projekt realizują uczniowie - klasy I-III i oddział przedszkolny pod opieką - s. Klary - Marioli Krupa