Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna rozpoczyna się skonstruowaniem programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia wymagającego takiej pomocy. Zajęcia prowadzone się indywidualnie i grupowo. Dotyczączą m.in.: sposobów rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z lękiem, złością, agresją. Prowadzone są też zajęcia, w trakcie których uczniowie uczą się jak rozładowywać negatywne emocje w sposób społecznie akceptowany. Są podejmowane rozmowy dotyczące sytuacji domowej uczniów jak też sposobów spędzania wolnego czasu poza szkołą. Podczas zajęć psychoedukacyjnych podemuje się też kwestie związane z zakresem higieny osobistej, problemów okresu dojrzewania, relacji damsko-męskich, sposobów zachowywania się w sytuacjach ekspozycji społecznych i dotyczących życia społecznego. W oparciu o metody zabawowe prowadzi się zajęcia z zakresu usprawniania funkcji komunikacyjnych (werbalnych i pozawerbalnych).  Odbywają się też zajecia w oparciu o metody projekcyjne np. psychorysunek.

Zajęcia prowadzi p. Dorota B