Roztrzygnięcie konkursu

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego

„MATKA BOŻA WAMBIERZYCKA

– KRÓLOWA MOJEJ RODZINY

 

W dniu 08.05. 2018 r. Komisja Konkursowa w składzie:

s. Bożena Dorota Oporska (przewodniczący komisji)

Agnieszka Krawczyk (nauczyciel ZSS w Ścinawce Dolnej, witrażystka),

Barbara Nagaj (terapeuta zajęciowy w DPS Ścinawka Dolna),

Zbigniew Iwanicki (emerytowany nauczyciel, plastyk, rzeźbiarz),

Aneta Misińska (przedstawiciel rodziców ucznia ZSS w Ścinawce Dolnej, dokonała oceny prac plastycznych, które napłynęły na konkurs plastyczny: „Matka Boża Wambierzycka – Królowa mojej rodziny”, zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych  w Ścinawce Dolnej oraz Kustosza Sanktuarium matki Bożej Wambierzyckiej, w ramach V Diecezjalnej Pielgrzymki Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do Wambierzyc, dnia 11 maja 2018 r.

W konkursie wzięło udział 81 uczestników, wpłynęło 69  prac plastycznych.

W kategorii I: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych specjalnych i integracyjnych - wpłynęło 25 prac plastycznych;

w kategorii II: uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, podopieczni Domów Pomocy Społecznej oraz innych placówek dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną - wpłynęło 44 prace plastyczne.

Ze względów formalnych ocenie nie podlegało 10 prac plastycznych.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy i jej wartości artystyczne.

Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 

PRACE  NAGRODZONE  I  WYRÓŻNIONE

KATEGORIA 1

 szkoły specjalne podstawowe i ponadpodstawowe

Miejsce I – MAGDALENA  MŁOT,  Szkoła Podstawowa w SOS-W w Piławie Górnej (praca nr 16)

Miejsce II – IZABELA KANAK – Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Ludwikowicach  (praca nr 9)

MIEJSCE III  – MARTYNA BARTUŚ – Szkoła Przysposabiająca do Pracy w SOS-W w Piławie Górnej  (praca nr 17)

Wyróżnienia:

1.Karol Wieczorek,  Zespół Szkół Specjalnych w Wałbrzychu (praca nr 14)

2.Marlena Brodowska – Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piławie Górnej (praca nr 15)

3. Gimnazjum kl. II i III – Zespół Szkół Specjalnych w Kłodzku (praca nr 22)

4. Mateusz Winczewski –  Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach (praca nr 5)

 

KATEGORIA 2

placówki dla dorosłych (Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy itp.)

Miejsce I  - PATRYCJA PÓŁJAN – Dom Pomocy Społecznej w Podzamku (praca nr 36)

Miejsce II – IRENA KACZMAREK –  Środowiskowy Domy Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej (praca nr 17)

Miejsce III – PERSKIEWICZ WŁADYSŁAW – Dom Pomocy Społecznej w Niemczy (praca nr 4)

Wyróżnienia:

Ewelina Mazurek, Jadwiga Bojanko, Anna Kaczmarek – MSDS w Nowej Rudzie (praca nr 15)
Szymon Kwiatkowski – Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich (praca nr 28)
Małgorzata Galanta – Dom Pomocy Społecznej  w Jaskulinie (praca nr 23)
Barbara Golec, Mariusz Błaszczyk – Dom Pomocy Społecznej w Podzamku (praca nr 34)

WYRÓŻNIENIA    SPECJALNE

Wyróżnienie Burmistrza Miasta i Gminy Radków Jana Bednarczyka

JULIAN DOŁĘGA - Środowiskowy Domy Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej w Bystrzycy Kłodzkiej (praca nr 14, kat 2)

Wyróżnienie Kustosza  Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej

O. Alberta Krzywańskiego

SABINA FUSCH - Dom Pomocy Społecznej w Podzamku (praca nr.42, kat. 2)

Wyróżnienie Organizatora

ANNA KRAKOWSKA – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłodzku (praca nr 10, kat. 2)

Wyróżnienie Publiczności

MAREK DURCZYŃSKI –  Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich (praca nr 20,  kat. 2)

 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbyło się 11 maja 2018 r. , w czasie V Diecezjalnej Pielgrzymki Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną do Wambierzyc.

Wystawę pokonkursową można oglądać od 11 do 30 maja 2018 r. w Bazylice Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM  ZA UDZIAŁ  W KONKURSIE

 

 

« powrót