Szkoła przysposabiająca do pracy

Szkoła przysposabiająca do pracy jest to szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Przygotowuje ona młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego (na miarę ich możliwości rozwojowych) aktywnego dorosłego życia. Nauka w szkole trwa trzy lata. Nie dłużej jednak niż do 24 roku życia. Wychowawcą klas I-III  szkoły przysposabiającej do pracy jest mgr Małgorzata Majewska

Zapraszamy do aktualności

« powrót