Praca Metodą TEACCH

TEACCH to metoda, która próbuje odpowiedzieć na potrzeby osób z autyzmem wykorzystując najlepsze z poznanych dotychczas systemów i metod ich edukowania oraz zapewnić im możliwie najwyższy do uzyskania poziom niezależności.

TEACCH zapoczątkowany został przez Erica Schoplera w pierwszej połowie lat 70. XX wieku. Do długoterminowych celów podejścia TEACCH należą rozwijanie umiejętności osób z autyzmem, a także zapewnienie fundamentalnych potrzeb takich jak godność, możliwość zaangażowania w celowe działania, poczucie bezpieczeństwa oraz samowystarczalność. Jednym z bardzo istotnych celów TEACCH jest przygotowanie osób z autyzmem do jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania w życiu.

Do cech charakterystycznych TEACCH należą między innymi:

  • duży nacisk na zrozumienie istoty autyzmu i indywidualnych potrzeb danej osoby z autyzmem
  • korzystanie z szeregu pomocy wizualnych w pracy z osobami z autyzmem
  • dostosowanie środowiska do potrzeb osób z autyzmem poprzez strukturyzację
  • tworzenie zindywidualizowanych programów nauczania, które uwzględniają wiek, umiejętności, zainteresowania i potrzeby osoby z autyzmem
  • ścisła współpraca z rodziną dziecka i placówkami edukacyjnymi, do których uczęszcza dziecko
    Ważnym elementem TEACCH jest nauczanie ustrukturalizowane. Do skutecznych technik, które rozwijają umiejętności i pozwalają osobom z autyzmem na wykorzystywanie tych umiejętności w sposób jak najbardziej samodzielny są: organizacja fizycznego otoczenia, korzystanie z planów dnia i podplanów dotyczących konkretnych zajęć lub czynności oraz systemów pracy, stawianie jasnych i wyraźnych oczekiwań, a także używanie wizualnych pomocy dydaktycznych.

W naszej szkole na planach dnia pracują uczniowie grup rewalidacyjno - wychowawczych a także w klasach. Każdy nauczyciel dostosowuje tę metodę do swoich uczniów, ich indywidualnych możliwości i potrzeb.

Zajęcia prowadzą p. Monika W. i p. Gabrielę Cz.

 

« powrót

Pliki do pobrania