Warunki przyjęcia do szkoły

Sposób kierowania uczniów do szkolnictwa specjalnego

  • Rodzice dziecka niepełnosprawnego intelektualnie mogą sami wybrać szkołę specjalną dla swego dziecka.
  • Jeśli wybrali Państwo naszą szkołę, należy złożyć w Starostwie Powiatu Kłodzkiego wniosek o skierowanie dziecka do wybranej szkoły (podstawowej,  przysposabiajacej do pracy)
  • Do podania należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
  • Po otrzymaniu przez szkołę skierowania wydanego przez Starostwo Powiatowe, uczeń może rozpocząć naukę w naszej szkole.
  • Nauka w szkole jest bezpłatna.
  • Gmina ma obowiązek bezpłatnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły.
  • Nabór nowych uczniów do szkoły odbywa się przed rozpoczęciem roku szkolnego. W wyjątkowych przypadkach jest też możliwe przyjęcie dziecka w innym czasie, także w trakcie trwania roku szkolnego.

Rodziców serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły,

osobistego zapoznania się z warunkami i procesem edukacyjnych.


W celu zdobycia informacji, można kontaktować się z nami telefonicznie Tel. 74 873 61 06 lub 505 621 525

od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 14.00 lub mailowo: zetspec@gmail.com

 

« powrót

Pliki do pobrania