Wykopki ziemniaka

W Polsce wykopki ziemniaka przypadają na początek jesieni, w ostatnich tygodniach września. Jak co roku w tym miesiącu w naszej szkole odbywają się zajęcia także na polu. W tym czasie wspólnie z uczniami uczestniczymy w zbiorach.

« powrót