Zajęcia edukacyjne

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy I-III (zobacz aktualności)

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • Zajęcia rozwijające kreatywność
 • Wychowanie fizyczne

Zajęcia rewalidacyjne:

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia logopedyczne

Religia

Klasy IV-VIII  (zobacz aktualności)

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • Zajęcia rozwijające kreatywność
 • Wychowanie fizyczne

Zajęcia rewalidacyjne

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia logopedyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Religia

GIMNAZJUM       (zobacz aktualności)

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 • Funkcjonowanie w środowisku
 • Muzyka
 • Plastyka
 • Technika
 • Wychowanie fizyczne

Zajęcia rewalidacyjne

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia logopedyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Religia

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY (zobacz aktualności)

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 • Funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • Zajęcia rozwijające komunikowanie się
 • Zajęcia kształtujące kreatywność
 • Przysposobienie do pracy
 • Wychowanie fizyczne

Zajęcia rewalidacyjne

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia logopedyczne

Religia