Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne są prowadzone w oparciu i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Są to zajęcia indywidualne i grupowe. Formę ćwiczeń wybiera się uwzględniając etap pracy korekcyjnej, możliwości dziecka, stopień opóźnienia mowy. Na zajęciach wprowadza się także elementy ćwiczeń odprężających, rekreacyjnych, mobilizujących i zachęcających do wysiłku. W ćwiczeniach podejmowane są nie tylko działania terapeutyczne. Wiele ćwiczeń usprawnia czytanie, pamięć, koncentrację uwagi, spostrzegawczość, pamięć wzrokową i wyobraźnię. Prowadzone są wzmożone ćwiczenia, mające na celu nawiązywanie kontaktu słownego z otoczeniem.

Terapia z zakresu profilaktyki logopedycznej obejmuje:

  • ćwiczenia oddechowe
  • ćwiczenia fonacyjne
  • ćwiczenia logarytmiczne
  • wyrabianie wrażliwości słuchowej koordynacji słuchowo-ruchowej
  • ćwiczenia artykulacyjne
  • wdrażanie do dojrzałego sposobu połykania
  • wzbogacanie zasobu słownictwa
  • korygowanie wadliwej wymowy dziecka

 zajęcia prowadzi p. Małgorzata I.

« powrót