Zajęcia terapeutyczne

Niepełnosprawność intelektualna jest jedną ze specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. Z tego względu, nauczanie w szkole specjalnej jest planowane indywidualnie dla każdego ucznia. Zespół pedagogów i terapeutów, pracujących w szkole, przygotowuje dla każdego ucznia INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY. Program ten uwzględnia zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz możliwości psycho-fizyczne ucznia.

Zajęciami rewalidacyjnymi, podczas których dokonuje się także działań terapeutycznych w naszej szkole są:

 • zajęcia kompensacyjne
 • zajecia usprawanie motoryki małej i dużej
 • zajęcia usprawanie mowy komunikacja AAC
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia terapii psychologicznej
 • zajęcia z terapii behawioralnej
 • zajęcia TUS
 • zajecia metoda Toamtisa
 • zajęcia biofeedbak
 • zajecia matodą Weroniki Sherbon
 • Zajecia i animowanie czasu wolnego
 • zajęcia z Arteterapii
 • zajęcia metoda TEACCH
 • zajecia SI
 • rehabilitacja
 • terapia ręki