Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Nadszedł czas kolejnych podsumowań całorocznej pracy uczniów i nauczycieli. Spotkaliśmy się na uroczystej Mszy Świętej następnie zebraliśmy się na uroczystym apelu. Po wprowadzeniu Pocztu Flagowego odśpiewaliśmy Hymn Polski. Teraz przyszedł czas na wręczenie świadectw i dyplomów. Każdy z uczniów, na miarę swoim możliwości, wkładał wiele wysiłku w proponowane przez nauczycieli prace. Już w ciągu roku mogliśmy obserwować osiągnięcia uczniów, gdyż były one na bieżąco prezentowane w klasach oraz na holu szkolnym. Podziwialiśmy też niejednokrotnie umiejętności teatralne podczas licznych przedstawień teatralnych i tanecznych.

Szczególnie gratulowaliśmy Nikodemowi, który w przyszłym roku rozpoczyna edukację w Szkole Podstawowej. Dawidowi, Patrykowi i Mateuszowi, którzy właśnie ukończyli Gimnazjum, a w przyszłym roku rozpoczną edukację w Szkole Przysposabiającej do Pracy. Edukacje w Zespole Rewalidacyjno - Wychowawczym ukończył również Andrzej a w Szkole Przysposabiającej do Pracy Adam.

Wielkie podziękowania składamy rodzicom uczniów za ich zaangażowanie, życzliwość, otwartość, tworzenie rodzinnej atmosfery podczas bycia razem na szkolnych uroczystościach. Mamy nadzieję, że ta współpraca nadal będzie się pomyślnie układała. Dziękujemy nauczycielom i opiekunom za ich serce, za wielkie zaangażowanie. 

Niech czas wakacji będzie dla wszystkich czasem odpoczynku, cieszenie się osiągnięciami,
nabierania sił do owocnego przeżycia kolejnego roku szkolnego.

Zapraszamy do galerii

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!

« powrót