VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

W tym roku uczniowie klasy IV - VIII, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w ramach zajęć pozalekcyjnych Koła plastyczno - fotograficznego przygotowali prace plastyczne i wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II w ramach programu wieloletniego "Niepodległa" w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości orza 100. rocznicę utworzenia Skarbowości.
VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 pt. WOLNOŚĆ JEST W NAS! DUMNI ZE SWOJEJ NIEPODLEGŁEJ! pod Patronatem Honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbył się z udziałem dzieci i młodzieży ze wspólnot polonijnych z całego świata. Jury Konkursu, artyści plastycy: Marek Iwiński, Julian Nowicki i Stanisław Stasiulewicz wybrali zwycięskie prace spośród 983 przesłanych na konkurs.

Z przyjemnościa informujemy, że jeden z uczniów naszej szkoły znalazł sie w gronie wyróżnionych autorów jest nim Dariusz Schwabe

Gratulujemy!

Prace wykonane pod kierunkiem P. Agnieszki Krawczyk

« powrót