Konkurs Szczególnie umiłowani - za rękę z Jezusem

Konkursu pt. "Szczególnie umiłowani- za rękę z Jezusem"

REGULAMIN PRZEGLĄDU PIOSENKI RELIGIJNEJ

„SZCZEGÓLNIE UMIŁOWANI – ZA RĘKĘ Z JEZUSEM”

Organizatorzy: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie

Cele

  • Wdrażanie osób niepełnosprawnych intelektualnie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym,
  • Kształtowanie zamiłowania do ekspresji muzycznej,
  • Wzbogacanie osobowości poprzez rozbudzanie przeżyć i uczuć,
  • Integracja i uspołecznienie uczniów,
  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,
  • Rozwijanie słuchu muzycznego,
  • Przygotowanie do uczestnictwa i odbioru kultury,
  • Podnoszenie poziomu samoakceptacji,
  • Uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązaniem kontaktów' Ukazywanie pozytywnych form spędzania czasu wolnego.

Udział w konkursie naszego ucznia Mateusza Dzimiera - Gratulacje