Sensoplastyki©

Sensoplastyki© - to szczególna plastyka sensoryczna.
Wpływa ona na stymulacje wszystkich zmysłów:
  • węchu,
  • wzroku,
  • dotyku,
  • słuchu,
  • smaku.

Autorką metody Sensoplastyka© – Plastyka Sensoryczna©  jest Pani Izabela Anna Stefańska. W działaniach sensoplastycznych©  wykorzystane są techniki arteterapeutyczne.
Dzięki kolorowej stymulacji wpływa się na wiele aspektów rozwoju dzieci:

• wspomagamy budowanie świadomości ciała i przestrzeni dziecka,
• dbamy o usprawnienie ruchowe, przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt,
• wspieramy rozwój zmysłów,
• wpływamy na rozwój mowy, ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę - czyli pracę dłoni,
• poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi - budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.


Zajęcia prowadzą P. Monika Wdowiak i s. Mariola Krupa

« powrót