Terapia behawioralna

Terapia behawioralna inaczej Stosowana Analiza Zachowania jest uznawana za jedną z najbardziej skutecznych metod pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym dziecka z autyzmem.

Behawioralny proces terapeutyczno - edukacyjny polega na kształtowaniu u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku.

„ABA” (Applied Behavioral Analysist) oznacza Stosowaną Analizę Zachowania. ABA jest zestawem praw, które stanowią podstawę dla wielu procedur behawioralnych. Stosowana analiza zachowania jest oparta na teorii uczenia się i teorii dotyczącej zachowania. Stosowana analiza zachowania wykorzystuje prawa uczenia się w procesie terapii w celu rozwoju zachowań pożądanych. Wykorzystuje także prawa rządzące zachowaniem w celu redukcji zachowań niepożądanych, które mogą być szkodliwe dla dziecka, i które nie sprzyjają procesom uczenia się, nabywania nowych umiejętności poznawczych i społecznych.

Głównymi celami terapii behawioralnej jest:

  1. Zwiększenie ilości zachowań, które są deficytowe;
  2. Redukowanie zachowań niepożądanych;
  3. Generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii.

Podstawowym celem terapeutycznym jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Również zmniejszenie zachowań zakłócających proces nauki oraz utrzymanie efektów w terapii w czasie. Możliwie staje się to poprzez zastosowanie takich metod i technik jak: systemy motywacyjne, kształtowanie, generalizacja, uczenie w odrębnych próbach i uczenie incydentalne, plany aktywności, łańcuchy zachowań.

 ABA jest również wykorzystywana w celu rozwijania umiejętności językowych oraz komunikacyjnych dziecka. Jest używana w celu poprawy koncentracji i uwagi, rozwoju umiejętności społecznych, umiejętności poznawczych oraz pamięci.

Terapia behawioralna opiera się na kilku podstawowych zasadach, których przestrzeganie gwarantuje osiągnięcie sukcesu w pracy z dzieckiem. Są to:

  1. zasada małych kroków,
  2. zasada stopniowania trudności,
  3. zasada stosowania wzmocnień.

 Etapy terapii behawioralnej. Terapia behawioralna jest terapią kompleksową i dotyczy wszystkich sfer rozwoju dziecka. Obejmuje swoim zasięgiem następujące obszary: wczesne rozumienie mowy, trening imitacji, dopasowywanie i sortowanie, imitację werbalną, mowę czynną, pojęcia abstrakcyjne, umiejętności szkolne, rozwój społeczny. Powyższe obszary nie stanowią chronologicznej całości.

 

Zajęcia prowadzi  s. Mariola Krupa

« powrót